MWY O ANGEN NAG ERIOED I WARCHOD Y DDAEAR

WRTH ddod â chylchgrawn Y Papur Gwyrdd i ben wedi pum mlynedd yn Awst 2012, roedden ni wedi addo y bydden ni’n mynd ati i gryfhau ein presenoldeb ar y Wê. Dyma ni’n gwneud hynny, o’r diwedd, gyda’r wefan newydd hon yn cychwyn ar Ddydd Calan, 2014.

Ein bwriad fydd parhau i

 • adlewyrchu’r farn eang wyddonol sy’n rhybuddio bod cynhesu byd-eang, a achosir gan ddynoliaeth, yn peryglu’r systemau naturiol sy’n ein cynnal gan gynnwys achosi newid hinsawdd gynyddol
 • hybu’r drafodaeth ar sut orau i ymateb i’r peryglon y mae angen i ni boeni yn eu cylch gan anelu at eu gosod ynghanol ein trafodaethau gwleidyddol, economaidd a chymdeithasol
 • a bod yn llais i’r ymgyrch byd-eang i warchod y Ddaear a’i holl drigolion amrywiol rhag niwed gan weithredu dynol anghyfrifol

Gwefan iaith Gymraeg fydd gwefan Y Papur Gwyrdd. Nid cyfieithiad o wefan cyfrwng Saesneg fydd hi, ond un gaiff ei chreu a’i chyflwyno trwy’r Gymraeg. Ein cred yw os oes dyfodol i fod i’n hiaith, rhaid iddi fod yn llais ohono’i hun i’r ymdrechion i gynnal y Ddaear sy’n ein cynnal ni. Rhaid i’r Gymraeg fod ynghanol pob gweithgarwch, nid ar yr ymylon fel ail iaith, israddol.

Y Ddaear yw’r unig gartref planedol sydd gennym. Mae ein bodolaeth arni fel pobl, ynghyd â’r cyfan o fyd natur yr ydym yn rhan ohono, yn rhyfeddod gwyrthiol wrth iddi ruthro trwy’r gofod gan droelli a siglo.

Dylem warchod y Ddaear, felly, fel trysor. Ond mae ein ffordd o fyw wedi’n hudo i anghofio pa mor ganolog ydyw’r Ddaear a’r cyfan o fyd Natur i’n parhad. Caiff ein planed ei llygru a’i difrodi gan gorfforaethau diwydiannol a llywodraethau anghyfrifol. Yn gynyddol, cartref  bregus ydyw i ddynoliaeth.

Credwn fod angen lleisio’n pryderon yn fwy nag erioed. Lansiwyd cylchgrawn Y Papur Gwyrdd yn 2007 mewn cyfnod o optimistiaeth am berthynas newydd rhwng dynoliaeth a’r Ddaear. Ond, wedi methiant Cynhadledd Newid Hinsawdd Copenhagen yn 2009, y corfforaethau ynni carbon pwerus, a’r ‘gwadwyr newid hinsawdd’ sydd wedi bod ar y blaen.

Mae llosgi tanwyddau carbon – glo, olew, nwy – wedi parhau i godi’n aruthrol gan arllwys nwyon cynhesu byd-eang fel CO2 i’r atmosffer yn fwy nag erioed. Erbyn hyn, hybir olew siâl a nwy ffracio yn lle ynni adnewyddol y gwynt, yr haul, y môr a’r afonydd gan gryn nifer o lywodraethau, gan gynnwys Clymblaid Dorïaidd / RhyddDem San Steffan – sef parhau a chynyddu’r llosgi carbon difrodol. 

Yn wyneb hyn, mae gwyddonwyr yn daer eu rhybuddion bod tymheredd y Ddaear yn dal i godi, iâ’r pegynnau’n toddi, y rhewlifoedd yn diflannu’n gyflym, a’r stormydd, y llifogydd, y sychdwr a’r gwres eithafol yn ffyrnigo. A’r cyfan ar batrwm hynod gyflym nas gwelwyd o’r blaen fel rhan o newidiadau naturiol oesoedd maith ein planed.

Felly, credwn fod angen i bobl gall ddod at ein gilydd i godi’n lleisiau ar frys os ydym i warchod byd sy’n gartref nid yn unig i ni ond i rywogaethau di-rif eraill. Credwn fod ganddynt hwy, hefyd, hawl i fyw.

Gobeithio y cawn glywed gennych wrth i ni leisio’r angen i drysori ein Daear a  ffrwyno’r difrod sy’n cael ei achosi iddi. Gobeithio, hefyd, y daw’r wefan hon yn borth Gymraeg i’n cysylltu â mudiadau ledled y byd sydd o’r un anian.

HYWEL A CHARLOTTE DAVIES

8 responses to “MWY O ANGEN NAG ERIOED I WARCHOD Y DDAEAR

 1. Pob llwyddiant i’r fenter. Dwi’n edrych ymlaen i ddarllen y blog.
  Yr un awydd i weld pob pwnc dan haul yn cael ei drin yn y Gymraeg sy’n fy ngyrru i ddal ati efo blog garddio, er mor fach ydi’r gynulleidfa.
  Pob hwyl am y tro.

  • Diolch am dy sylw caredig. Llawer o waith gyda ni wrth geisio dysgu’r sgiliau newydd. Ond mae’n dod. Y tywydd yn cario’r neges ohono’i hun ar hyn o bryd. Yn mwynhau eich blog yn fawr. Ie – popeth yn Gymraeg!

 2. Pob lwc gyda’r wefan. Mae’n swir bod gennych lawer ar eich plât, ond os oes diddordeb gyda chi, mae gweithdy (un Cymraeg, un Saesneg) yn Llyfrgell Abertawe y mis yma ar sut i olygu Wicipedia – efallai byddia diddordeb gyda chi mewn ehangu ar y cynnwys am yr amglychedd.

  • Helo, Rhys – diolch yn fawr am dy sylw. Llawer o waith wrth ddysgu’r sgiliau newydd. Ond mae’n dod. Siwr y byddwn mewn cysylltiad eto. Pethau wedi tawelu ychydig nawr bod Seren Gomer 200 wedi dod i ben yn llwyddiannus.

 3. Newyddion da iawn Hywel a Charlotte. Gobeithio bydd e’n llwyddianus iawn.
  Gordon James

  • Helo, Gordon – Diolch yn fawr am dy sylw caredig. Llawer o waith i’w wneud wrth ddatblygu’r wefan, ond yn dod. O ran y tywydd,ofni ein bod wedi cyrraedd Pwynt Naid (tipping point)?

 4. Croeso mawr i wefan newydd y Papur Gwyrdd – mae taer angen amdani. Diolch i Hywel a Charlotte am eu gwaith gwirfoddol yn hybu’r fenter bwysig hon.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu .