Tag Archives: ffermwyr

Ffilm newydd yn annog ‘Cusanu’r ddaear’ i adfer ein pridd ac achub y Ddaear

Falch iawn wrth gael ein hysbrydoli gan ffilm newydd, obeithiol, Kiss the Ground ar Netflix.

Mae’n dangos sut mae modd ail-greu pridd maethlon sy’n cynnal systemau naturiol y Ddaear ac yn ffrwyno cynhesu byd eang.

Y broblem yw ein bod yn colli pridd iach ar garlam ledled y Ddaear trwy, yn arbennig, gor-ddefnydd o gemegau niweidiol ac o aredig (sori R.Williams Parry!).

Y canlyniad yw bod ffrwythlondeb y pridd yn lleihau, byd natur yn cilio, diffeithwch yn ymledu, a’r myrdd o ficrobau’r pridd sy’n sugno CO2 o’r awyr yn marw gan ryddhau’r CO2 i achosi mwy o gynhesu.

Ffermwyr a gwyddonwyr amaethyddol sy’n cyflwyno’r ffilm afaelgar hon (gyda’r actor Woody Harrelson yn lleisio). Eu nod yw dangos sut mae modd defnyddio dulliau naturiol – da byw a phlanhigion pwrpasol, er enghraifft – i adfer y pridd.

Mae Kiss the Ground yn cynnwys enghreifftiau trawiadol o lwyddiant y dulliau hyn o sawl gwlad, yn arbennig yr Unol Daleithiau (neges cyn-etholiad i Trump). Mae torchi llewys i adfer pridd, meddir, yn talu’n well ac yn gwneud i bawb deimlo’n well yn ogystal.

Ffilm ddifyr, addysgiadol, a phwysig iawn, i bawb ohonom – ac nid i ffermwyr yn unig. Ffliwc oedd i ni ddod ar ei thraws ar Netflix. Ond diolch amdani. Anogwn bawb i chwilio a gwylio.